همه ی نوشته ها در: دانش نامه

نوشابه‌های گازدار باعث بیماری قلبی در مردان می‌شود مصرف نوشابه‌های گازدار و آب میوه‌های شیرین شده با شکر از عادات غذایی روزانه به شمار می‌رود که همه گروه‌های سنی تمایل زیادی به مصرف این نوشیدنی‌ها … ادامه مطلب »

نتایج بررسی‌ها نشان داده، میزان آلودگی از گزارشات مختلف متفاوت است.پیازها صفر درصدشان بدون نیترات، ۱۵ درصدشان دارای نیترات در حد مجاز، ۸۰ درصدشان آلوده و۵ درصدشان در آستانه آلودگی به نیترات بودند. به گزارش … ادامه مطلب »